Jak vybrat tenisovou školu?

Tenis se stává v poslední době velmi oblíbeným sportem. Ať už díky snadné dostupnosti tenisových areálů a možnosti hrát i přes zimu v tenisových halách, tak i díky úspěchům našich reprezentantů v Daviscupu a Fedcupu. Bohužel roste i skupina rádoby trenérů, kteří se snaží na zvýšeném zájmu o výuku tenisu přiživit, aniž by měli potřebné vzdělání, kvalifikaci a často i sami postrádají základní tenisové dovednosti. Za trenéra se prohlásí téměř každý, kdo si pořídí koš tenisových míčů. Přitom dle českých právních předpisů může legálně samostatně vyučovat tenis jen držitel první nebo druhé třídy trenérské licence, držitelé třetí třídy ( tzn. nejnižší ) pak pouze s jeho odbornou garancí. Získat tuto kvalifikaci je náročný proces, který prověří uchazeče jak po herní stránce, tak i po odborné a metodické. Nejen u dětí může neodborné vedení na začátku tenisové kariéry způsobit špatné návyky a zlozvyky, které se pak odstraňují roky. Rovněž je potřeba zajistit správné zvládnutí pohybové a úderové techniky i kvůli možným zdravotním problémům v budoucnu. Rodiče tedy stojí často před těžkým úkolem, protože laik nekvalifikovaného trenéra těžko rozliší. Zájemci o výuku by se tedy měli informovat např. přímo u tenisových klubů, u vedení tenisových areálů, které si nebudou kazit reputaci tím, že by doporučovaly nekvalifikované trenéry. Dalším rizikem mohou být některé tenisové školy, které sice mají platné licence a velkou reklamu, ale často najímají na výuku formou brigády studenty středních a vysokých škol, kteří mají minimální zkušenosti s vedením lekcí a málokdy působí v tenisové škole dlouhodobě. Také je důležité, aby tenisová škola byla schopna zajistit kontinuitu výuky po celý rok a měla k dispozici halu v dostatečné kapacitě na zimní sezónu, která trvá od října do dubna, tedy téměř sedm měsíců. Dále je rozumné vybírat tenis blízko domova nebo školy dětí, aby odpadlo časově náročné cestování. Některé tenisové školy nabízejí ukázkové hodiny za zvýhodněné ceny, což je určitě dobré vyzkoušet před zaplacením výuky např. na půl roku, protože na prvním místě by měl děti, a nejen je, tenis bavit, aby se na hodiny tenisu i v době mnoha dalších lákadel moderní doby těšily. Při výběru trenéra nehodnoťte jen jeho tenisové úspěchy v době aktivní kariéry, protože ne vždy platí rovnice výborný tenista = výborný trenér. Ani perfektní webové stránky a masivní reklama nejsou zárukou kvality. Dále se snažte zajisitit, aby děti nehrály jen roky samy s trenérem a aby měly i zápasy a společné tréninky. Vybírejte školu, kde je více dětí, aby mohly chodit kromě individualních i na skupinové tréninky.